Óév-Újév-Ébresztő!


Az év utolsó napjain visszatekintve a mögöttem hagyott évre az első gondolatom a köszönet és a hála: az égieknek, a családomnak, barátaimnak, üzleti partnereimnek, hogy segítettek és támogattak.


„Álljunk meg, és emlékezzünk a mögöttünk álló évre! Emlékezzünk a sikereinkre és a kudarcainkra, a megszegett és betartott ígéreteinkre. Arra, amikor a legjobb kalandokban volt részünk, és amikor bezárkóztunk, hogy elkerüljük a csalódásokat. Valójában erről szól a Szilveszter. Kapunk még egy esélyt, hogy megbocsássunk, hogy jobbak legyünk, többet adjunk, többet szeressünk, éljünk. Ne töprengjünk azon, mi lett volna ha, örüljünk annak, ami jönni fog. Fogadjuk meg, hogy jobban odafigyelünk egymásra, jót adjunk, és nem csak ma éjjel, hanem egész évben.” filmidézet

Kívánok Mindenkinek Áldott, Békés, Boldog Új Évet!

További soraimmal nem kívánom senki kedvét elrontani. Tudom, hogy Szilveszter napja sokaknak elsősorban a pihenésről, a dúsan megterített asztalról, a vidám, önfeledt szórakozásról szól. Kedves szokás az újévi jókívánságok küldése is, ám a boldog új év beteljesüléséhez feltétlenül szükséges a mihamarabbi kijózanodásunk, felébredésünk is.

Világunk, benne az országunk és az emberek soha nem látott értékválságot, erkölcsi és anyagi kríziseket él át régóta, a „nehéz idők” pedig egyre nehezebbé váltak. Nem kell részletesen ecsetelnem, hogy milyen gyalázatos dolgok folynak, de azért néhány szóval mégis jelzem: Korrumpálódott állami vezetés, demokráciának hazudott diktatúra, reformnak nevezett pénzbehajtó és pénzelvonó döntések, megszorító intézkedések, a hazai föld kiárusítása, az egészségügy, az oktatás, a gazdaság, a jog teljes elzüllesztése… A devizaalapú hitelezésnek mondott csalássorozatot takargatva pedig sorra születtek az emberek megsegítésének álcázott „mentőcsomagok”, amik valójában az érintett hitel- és pénzintézetek, no meg az óriáskorporációk, politikai, gazdasági “elitek” érdekeit segítik folyamatosan.

Nagyban folyik a magyar nép elárulása, rendszeres a feszültségkeltés, a provokátorok bevonása, a lejárató kampányok, a koncepciós eljárások, az agymosó média pedig mindehhez szorgalmasan asszisztál, olyan híreket kreálva, amelyeknek semmi köze a valósághoz.

Vajon meddig lehet még agyonhallgatni a tényeket, félrevezetni, sötétségben tartani embereket?

„Az embertelenséget, a sötétséget nem lehet erővel, agresszióval széttörni, szétdarabolni. Az egyetlen esélyünk, hogy lámpát gyújtsunk, fényt teremtsünk – és akkor megszűnik a sötétség.” Böjte Csaba

Nem árt így év vége felé a magunkkal való szembesülés, egy kis önkritika sem, számba kell vennünk a múltunk történéseit, hogy leszűrhessük az olykor fájó, de a sikeres továbblépéshez nélkülözhetetlen tanulságokat. A mindennapok taposómalmában robotolva, a régi beidegződéseinkre, félelmeinkre hallgatva sokszor irányt tévesztettünk, sokszor másokat okoltunk, és kívülről vártuk a minden problémánkat megoldó csodát, holott a csoda bennünk rejlik.

„Ne rázzuk a fejünket gőgös fölényességgel, s ne rángassuk közömbösen a vállainkat, hogy az önbírálat kellemetlen terhét lerázzuk: mi magunk is felelősek vagyunk ezért a világért, mint ahogy apáink s nagyapáink is felelősek voltak.” Wass Albert

A hallgatástól vagy az üres fecsegéstől, és az illúziók kergetésétől el kell jutnunk annak felismeréséig, hogy bár nem mindent tudunk befolyásolni az életünkben, de amire hatással tudunk lenni, azt nekünk magunknak kell megcselekedni. A múlt tapasztalatainak felhasználásával felkészülhetünk a jövő feladataira, nehézségeire, az elért sikerekből, a megélt örömökből pedig erőt meríthetünk.

Nem csak év végén, hanem minden nap minden pillanatában lehetőségünk van a megtisztulásra, mindenkinek egyéni sorsfeladata, hogy megismerje önmaga képességeit és javítandó gyengeségeit. Saját akaratából, hitéből, kitartásából, lelkiismeretéből változhat csak mindenki, és csak így képes nem csak önmagáért, hanem másokért is aktív felelősséggel, a teendőkből részt vállalva élni.

„Légy becsületes, tisztességes és igaz! Ezek azok az emberi értékek, melyeken nemzeteknek, országoknak épülniök kell. Hamis szó, hamis cselekedet ingoványba vezet. Aki csalásra épít: nyakát töri. A felelőtlen ember homokra épít, amit elfúj a szél, és elmos az eső. A becsületesség olyan, mint a sziklakő: kemény és maradandó. Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, gazdagok számára gyümölcsözne az élet – ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövendő az igazaké! Haladj csak bátran a becsület és a tisztesség útján! Legyetek bátrak és hűségesek egymáshoz és a magyar nemzethez.” Wass Albert

Reménykedő és optimista vagyok továbbra is. Hiszek abban, hogy ha tudatosabbak, nyitottabbak, elfogadóbbak vagyunk magunk és mások felé, és cselekedeteinket az önzetlen szeretet mozgatja egymásnak feszülés helyett, akkor közös sorsunkon változtatni tudunk, együtt erősebbek, ügyesebbek és kreatívabbak lehetünk. Hogy mindezt hogyan lehet átültetni a gyakorlatba és mit tehetünk a jövőnkért a mindennapjainban? Nemsokára egy új cikkben erre is kitérek részletesen.

A 2014. év olyan lesz, amilyenné közösen tesszük.
Áldott, Békés, Boldog Új Évet kívánok Mindannyiunknak!

„Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” Weöres Sándor

Köszönöm az egész éves figyelmed, és visszavárlak jövőre is! Kívánom, hogy legyen benned hit, béke, szeretet és kitartás, hogy megvalósíthasd mindazt, amit a 2014. évre elterveztél!

Ha tetszett, oszd meg másokkal is!